Thursday, June 2, 2011

یک روزِ خوب


یک روزِ خوب، می تونه خوب باشه فقط برای اینکه بچه ات صبح سرِحال رفته مدرسه و عصر سرِ حال برگشته. به همین سادگی. اگر روز هایی رو داشته باشی که صبح با سردرد بیدار بشه، بین روز زنگ بزنه و بگه حالش خوب نیست یا شبهایی که بدونی روز رو با ناراحتی طی کرده، اونوقته که می فهمی یک روز، می تونه به چه سادگی خوب باشه و چقدر قدرش رو می دونی.

1 comment:

  1. ده بار صدای احمد شاملو رو گوش کردم تا حالم بهتر شد. مرسی

    ReplyDelete